Els objectius de la Fundació es concreten en mantenir viva la memòria d'Ernest Lluch, el seu pensament i la seva obra; així com en fomentar el diàleg entre els ciutadans de Catalunya, Espanya i Europa.

Vols estar informat/da?

Per a rebre informació sobre les activitats de la fundació, dona't d'alta al Butlletí digital »

Premis i Beques

« índex
La Fundació Ernest Lluch convoca diferents Premis i Beques, d'acord amb l'objectiu fundacional de mantenir la memòria d’Ernest Lluch, el seu pensament i la seva obra, desenvolupant una tasca de continuïtat de la seva reflexió intel·lectual, de la seva activitat acadèmica, dels seus compromisos cívics i de les seves aspiracions socials, culturals i esportives.
 

IX Beques 2014

Posterjpg0.jpg
El IX Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques, premia el millor treball de recerca desenvolupat per alumnes de Batxillerat, en qualsevol disciplina de les Ciències Socials i Polítiques realitzat durant el present curs acadèmic 2013-2014, en els centres de Secundària públics, privats o concertats de Catalunya.

Aquest premi s’atorga al millor treball de recerca desenvolupat en l’àmbit de les Ciències Socials i Polítiques realitzat durant el present curs acadèmic 2013-2014, en els centres de secundària públics, privats o concertats de Catalunya, i té una dotació de 1.000 euros + 1.000 euros més en concepte de matriculació al 1r curs del Grau de Ciències Polítiques i Socials de o bé en el Grau de Filosofia, Política i Economia, de la UPF.

Bases:

• Al Premi hi poden optar els alumnes de batxillerat de tots els centres d’ensenyament secundari de Catalunya que hagin estat seleccionats prèviament pel seu centre.
• La Direcció de cada centre d’ensenyament només pot presentar al Premi un treball de recerca.
• Els treballs de recerca han de ser originals i inèdits.
• Els treballs de recerca s’han de presentar amb dues còpies impreses (original i còpia) i una còpia en format digital. Així mateix, si el treball conté materials en algun altre tipus de format també s’han d’adjuntar per duplicat.
• Es valoraran especialment aquells treballs de recerca que tinguin un enfocament interdisciplinari en el camp de les Ciències Socials i Polítiques i es ponderarà que l’autoria del treball sigui individual o col·lectiva.
• Es valorarà l’adquisició de criteris formals en diferents aspectes: presentació, redacció, bibliografia, anotacions i cites.
• Tots els treballs es presentaran en un sobre o en un paquet tancat en què figuri “Premi Ernest Lluch al millor treball de recerca de batxillerat en Ciències Socials i Polítiques” i el pseudònim de l’autor. En el mateix treball hi constarà només el pseudònim de l’autor. Dins del paquet, en un full a part, es farà constar: 1. Pseudònim, nom, cognoms, adreça postal, correu electrònic i telèfon de l’alumne/a que concursa. 2. Nom i cognoms del director o coordinador de batxillerat del centre i telèfon de contacte. 3. Nom i adreça del centre. 4. Vistiplau de la Direcció del centre, incloses la signatura i el segell.
• El termini de presentació dels treballs finalitzarà el dilluns 28 d’abril de 2014.
• El jurat estarà format pel degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la UPF, que el presidirà; tres professors d’aquesta Facultat i tres membres designats per la Fundació Ernest Lluch. La decisió del jurat és inapel·lable. El jurat resoldrà qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases.
• El premi estarà dotat amb 1.000 euros + 1.000 euros més en concepte de matriculació al 1r curs del Grau de Ciències Polítiques i Socials o en el Grau de Filosofia, Política i Economia de la UPF. En cas de cursar els seus estudis universitaris en aquesta Facultat, a l’alumne se l’hi bonificarà l’import un cop realitzat el pagament de la matrícula.
• Es podran atorgar, a criteri del jurat, mencions honorífiques en funció de la qualitat dels treballs seleccionats.
• La relació de finalistes es farà pública a les pàgines web de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials i de la Fundació Ernest Lluch, a partir del 14 de maig de 2014.
• L’acte de lliurament del Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques tindrà lloc a la seu de la Facultat de Ciències Socials i Polítiques de la UPF, el 23 de maig de 2014.
• Tots els treballs s’enviaran per correu certificat o es lliuraran personalment, en horari de 9:30 a 14:00 h i de 15:30 a 17:00 h, a: Premi Ernest Lluch al millor treball de recerca de batxillerat en Ciències Socials i Polítiques. Secretaria de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials Universitat Pompeu Fabra. Ramon Trias Fargas, 25-27. 08005 Barcelona
• La decisió del jurat es farà pública a les pàgines web de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials i de la Fundació Ernest Lluch, a partir del 14 de maig de 2014.
• Una còpia del treball premiat i, si és el cas, dels treballs amb menció honorífica, seran dipositats a la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra.
• La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.

Atorgament/Lliurament:

La relació de finalistes es farà pública a les pàgines web de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials i de la Fundació Ernest Lluch, a partir del 14 de maig de 2014.

Premi:

El premi estarà dotat amb 1.000 euros + 1.000 euros més en concepte de matriculació al 1r curs del Grau de Ciències Polítiques i Socials o en el Grau de Filosofia, Política i Economia de la UPF. En cas de cursar els seus estudis universitaris en aquesta Facultat, a l’alumne se l’hi bonificarà l’import un cop realitzat el pagament de la matrícula.

Termini de recepció de sol.licituds:

El termini de presentació dels treballs finalitzarà el dilluns 28 d’abril de 2014.