Els objectius de la Fundació es concreten en mantenir viva la memòria d'Ernest Lluch, el seu pensament i la seva obra; així com en fomentar el diàleg entre els ciutadans de Catalunya, Espanya i Europa.

Vols estar informat/da?

Per a rebre informació sobre les activitats de la fundació, dona't d'alta al Butlletí digital »

Premis i Beques

« índex
La Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra i la Fundació Ernest Lluch, amb el propòsit comú d'incentivar la recerca en l'àmbit de les Ciències Socials i Polítiques, convoquen anualment el Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques, destinat a premiar el millor treball de recerca desenvolupat per alumnes de Batxillerat dels centres públics, privats o concertats de Catalunya.

II Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques (Batxillerat) 2007

El II Premi Ernest Lluch de CiènciesSocials i Polítiques, premia el millor treball de recerca desenvolupat per alumnes de Batxillerat, en qualsevol disciplina de les Ciències Socials i Polítiques realitzat durant el present curs acadèmic 2006-2007, en els centres de Secundària públics, privats o concertats de Catalunya.
El II Premi Ernest Lluch de CiènciesSocials i Polítiques, premia el millor treball de recerca desenvolupat per alumnes de Batxillerat, en qualsevol disciplina de les Ciències Socials i Polítiques realitzat durant el present curs acadèmic 2006-2007, en els centres de Secundària públics, privats o concertats de Catalunya.
Els Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública de la Universitat Pompeu Fabra i la Fundació Ernest Lluch, amb el propòsit comú d'incentivar la recerca en l'àmbit de les Ciències Socials i Polítiques, convoquen anualment el Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques.

Bases:

• Al Premi hi poden optar els alumnes de batxillerat de tots els centres d’ensenyament secundari de Catalunya que hagin estat seleccionats prèviament pel seu centre. 
• La Direcció de cada centre d’ensenyament només pot presentar al Premi un treball de recerca. 
• Els treballs de recerca han de ser originals i inèdits. 
• Els treballs de recerca s’han de presentar amb dues còpies impreses (original i còpia) i una còpia en format digital. Així mateix, si el treball conté materials en algun altre tipus de format (vídeo, casset, web...), també s’han d’adjuntar per duplicat. 
• Es valoraran especialment aquells treballs de recerca que tinguin un enfocament interdisciplinari en el camp de les ciències socials i polítiques. 
• Tots els treballs es presentaran en un sobre o en un paquet tancat en què figuri Premi Ernest Lluch al millor treball de recerca de batxillerat en ciències socials i polítiques i el pseudònim de l’autor. En el mateix treball hi constarà només el pseudònim de l’autor. Dins del paquet, en un full a part, es farà constar: 
1. Pseudònim, nom, cognoms, adreça i telèfon de l’alumne/a que concursa. 
2. Nom i cognoms del director o coordinador de batxillerat del centre i telèfon de contacte. 
3. Nom i adreça del centre. 
4. Vistiplau de la Direcció del centre, incloses la signatura i el segell. 
• El termini de presentació dels treballs finalitzarà el 4 de maig del 2007. 
• El jurat estarà format pel degà dels Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública de la UPF, que el presidirà; tres professors d’aquests estudis i tres membres designats per la Fundació Ernest Lluch. La decisió del jurat és inapel·lable. El jurat resoldrà qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases. 
• El premi estarà dotat amb 2.000 €. 
• Es podran atorgar, a criteri del jurat, mencions honorífiques en funció de la qualitat dels treballs seleccionats. 
• El premi i, en el seu cas, les mencions honorífiques, es lliuraran a la seu dels Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública de la Universitat Pompeu Fabra el dia 29 de juny del 2007. 
• Tots els treballs s’enviaran per correu certificat o es lliuraran personalment, en horari de 9.30 a 14.00 h i de 15.30 a 17.00 h, a: 
Premi Ernest Lluch al millor treball de recerca de batxillerat en ciències socials i polítiques. Secretaria dels Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública. Universitat Pompeu Fabra. Ramon Trias Fargas, 25-27. 08005 Barcelona 
• La decisió del jurat es farà pública a les pàgines web dels Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública i de la Fundació Ernest Lluch a partir del 16 de juny del 2007. 
• Els Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública i la Fundació Ernest Lluch no es responsabilitzaran dels treballs que no hagin estat recollits abans del 30 de desembre del 2007. 
• Una còpia del treball premiat i, si és el cas, dels treballs amb menció honorífica, seran dipositats a la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra. 
• La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.

Atorgament/Lliurament:

El lliurament del II Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques va tenir lloc el divendres 29 de juny al migdia a la Sala de Graus Albert Calsamiglia, de l'edifici Roger de Llúria de la UPF. La segona edició d'aquest premi ha comptat amb la participació de 81 alumnes de Batxillerat de centres públics, privats i concertats de Catalunya. Laura Redondo, alumna del centre Cingle de Terrassa, ha obtingut el II Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques, dotat amb 2.000 euros, que ha guanyat pel seu treball L'Estatut i el Quart Poder. L'obra guanyadora és un extens i documentat estudi del procés d'elaboració del darrer Estatut de Catalunya i el seu tractament en quatre diaris. L'alta qualitat dels treballs de recerca presentats ha fet que el jurat concedís a més del premi, quatre accèsits a les alumnes: Anaïs Civit, Sandra Cases, Júlia Boada i Txell Partal.

Premi:

Dotació: 2.000 euros

Termini de recepció de sol.licituds:

Recepció de treballs fins el 4 de maig de 2007.