Els objectius de la Fundació es concreten en mantenir viva la memòria d'Ernest Lluch, el seu pensament i la seva obra; així com en fomentar el diàleg entre els ciutadans de Catalunya, Espanya i Europa.

Vols estar informat/da?

Per a rebre informació sobre les activitats de la fundació, dona't d'alta al Butlletí digital »

Àmbit d'arxiu i memòria

  • arxiu_i_memoria.jpg
OBJECTIUS
Aquest àmbit de treball té com a finalitat difondre la figura i l’obra d’Ernest Lluch. Per aquest motiu s’ha creat, en el si de la Fundació, l´Arxiu Ernest Lluch,que compta amb tota la seva correspondència i documentació personal i familiar.

L’arxiu compren altres documents, procedents fonamentalment dels mitjans de comunicació. Des de la Fundació es pretén procedir a la recollida sistemàtica de totes les notícies o articles d’opinió que va generar Ernest Lluch. En aquest sentit i atesa la seva permanent presència a la ràdio i la televisió, s’ha iniciat també la recuperació de tot el material audiovisual que existeix sobre ell. D’altra banda, amb l’edició de la seva bibliografia completa l’any 2006, s’ha avançat feina de cara la compilació de tota la seva obra escrita, amb la possibilitat de promoure i realitzar l’edició de la seva Obra Completa. Tanmateix, també es contempla la possibilitat d’estudiar quines publicacions o reedicions es poden fer d’alguna de les seves obres.

La Fundació promou i afavoreix els estudis biogràfics i les monografies sobre diferents aspectes de la seva vida i actuació, així com els estudis sobre la seva obra intel·lectual i política. La Fundació es proposa coordinar tots els actes, remembrances, homenatges i esdeveniments a la memòria d’Ernest Lluch, amb l’objectiu d’esdevenir el punt de contacte habitual per a tota activitat que el tingui com a referència.

ACTIVITATS PRINCIPALS
  • Arxiu d'Ernest Lluch i Martín
  • Exposició Ernest Lluch, l'esforç per construir un país
  • Ernest Lluch Opina, recull d'articles publicats a La Vanguardia
  • Bibliografia d'Ernest Lluch i Martín
COMISSIÓ ARXIU I MEMÒRIA
Núria Comas, Montserrat Galera i Eugeni Giral