Els objectius de la Fundació es concreten en mantenir viva la memòria d'Ernest Lluch, el seu pensament i la seva obra; així com en fomentar el diàleg entre els ciutadans de Catalunya, Espanya i Europa.

Vols estar informat/da?

Per a rebre informació sobre les activitats de la fundació, dona't d'alta al Butlletí digital »

Àmbit científic i universitari

 • Conferenciants2.jpg
OBJECTIUS

L’actuació de la Fundació en aquest àmbit s’orienta a partir d’una doble font de reflexió i treball:

 • Per un costat la reflexió orientada a futur basada en el pensament i acció de Lluch i que es va concretant en l’estudi de les relacions econòmiques, de benestar social, les relacions culturals i de convivència entre Catalunya, Espanya i Europa.
 • D'altra banda, l’actuació ve orientada per la pròpia obra de Lluch i essencialment pels treballs que es proposava realitzar i que va deixar precisats en una Memòria que establí poc abans de la seva mort.
Es tracta, doncs, de seguir les seves petjades i promoure, impulsar, estimular i ajudar a la recerca i a la realització del que era fonamentalment l’especialitat i el camp d’interès universitari de Lluch: la història del pensament econòmic.

Així mateix, però, també hi entren aquells àmbits acadèmics que de resultes de la seva tasca com a polític i economista estudien la manera de conviure i relacionar-se entre els pobles d’Espanya.

El tipus d’acció que pot dur a terme la Fundació és conegut: promoure i ajudar a tesis doctorals, organitzar conferències, col·loquis, estudis, publicacions. I aquest tipus de tasques les pot fer amb les institucions del país, amb les universitats, amb altres fundacions o associacions.

TEMES LLUQUIANS I LÍNIES DE RECERCA
Les tres obres projectades per Lluch com un treball col·lectiu i de les quals en va deixar detallada l’ordenació i la taula de matèries que s’haurien de seguir impulsant serien les següents:
 • Història del pensament econòmic a Espanya
 • Història del pensament econòmic a Catalunya
 • Història de la hisenda pública a Espanya.
Paral·lelament en el camp de la història del pensament econòmic, també s’hauria de promoure i estimular treballs sobre els temes lluquians per excel·lència:
 • Economia
 • Història Moderna
 • Jansenisme i Cameralisme
 • Fisiocràcia
 • Il·lustració
Un altre camp en el qual caldria afavorir la dedicació seria el dels estudis econòmics que també va prodigar Lluch: preus, salaris, inflació, teoria econòmica, capital i interès, estructures econòmiques, pressupostos, balança de pagament, finançament autonòmic, economia de les regions de Catalunya, el turisme, el preu del sòl, les indústries a Catalunya...

Hi hauria encara un camp més dispers però molt lligat també a l’obra del nostre home, en relació a la llengua i la literatura catalanes, a la història de Catalunya, a l’arquitectura, i a altres àmbits que foren tractats per ell des d’una òptica de recerca i anàlisi que seria convenient també seguir impulsant.
 
ACTIVITATS PRINCIPALS
 • Beca de Recerca Ernest Lluch
 • Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques (destinat a l'alumnat de batxillerat)
 • Conferència Anual Ernest Lluch
 • Seminari Ernest Lluch de Ciències Polítiques i Socials (UPF)
 • Seminari Ernest Lluch d'Economia (UB)
 • Seminari d'Estiu UIMP Santander

COMISSIÓ ACADÈMICA:
Joaquim Albareda, Salvador Almenar, Jesús Astigarraga, Jon Arrieta, Francesc Artal, Germà Bel, Núria Bosch, Josep Mª Carreras, Muriel Casals, Rosa Congost, Antón Costas, Aurora Egido, Joan Fuster, Eugeni Giral, Vicent Llombart, Rosa Lluch, Joan Trullén i Carmina Virgili.