Most Recent Activitieshttp://mail.fundacioernestlluch.org/Most recent Activities.caTenebrae, cor de cambra britànic, protagonista del concert en record d'Ernest Lluchhttp://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/tenebrae-cor-de-cambra-britanic-protagonista-del-concert-en-record-d-ernest-lluchhttp://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/tenebrae-cor-de-cambra-britanic-protagonista-del-concert-en-record-d-ernest-lluch<strong>Tenebrae</strong> &eacute;s un dels grans cors de cambra brit&agrave;nics especialitzats en polifonia renaixentista. Es presenta al Festival de Torroella amb una de les obres de refer&egrave;ncia del seu repertori, el magn&iacute;fic <em>Officium defunctorum</em> de <strong>Tom&aacute;s Luis de Victoria</strong>, el R&egrave;quiem que el m&eacute;s gran compositor renaixentista espanyol va escriure el 1603 en ocasi&oacute; de la mort de l&rsquo;emperadriu Maria, germana de Felip II. L&rsquo;obra... 5 diàlegs sobre ‘Desigualtats i democràcia’ a Valènciahttp://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/5-dialegs-sobre-desigualtats-i-democraciahttp://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/5-dialegs-sobre-desigualtats-i-democracia<div class="tit-2"><strong>5 di&agrave;legs sobre &lsquo;Desigualtats i democr&agrave;cia&rsquo; a Val&egrave;ncia</strong></div><div><strong></strong><br /><br />*Entrada gratu&iuml;ta pr&egrave;via inscripci&oacute;. Per m&eacute;s informaci&oacute; i inscripcions, accediu <strong>aqu&iacute;</strong></div><br /><strong><br />Argumentari:</strong><br />Despr&eacute;s de la II Guerra Mundial, els fonaments del nou ordre mundial a Occident es guiaven per l'imperatiu de la pau, el progr&eacute;s col&middot;lectiu i l'establiment de les bases de l'Estat de benestar. Aquesta visi&oacute; era cada vegada m&eacute;s compartida en una Eu...Desigualtat, distribució i predistribució de la riquesa: es necessita un nou contracte social?http://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/desigualtat-distribucio-i-predistribucio-de-la-riquesa-es-necessita-un-nou-contracte-socialhttp://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/desigualtat-distribucio-i-predistribucio-de-la-riquesa-es-necessita-un-nou-contracte-social<div class="tit-2"><strong>Dialoguen:</strong><br />&nbsp;</div><ul> <li><strong>Ant&oacute;n Costas.</strong> Catedr&aacute;tico de Pol&iacute;tica Econ&oacute;mica de la Universitat de Barcelona y presidente de la Fundaci&oacute;n Cercle d&rsquo;Economia</li> <li><strong>Jos&eacute; Fern&aacute;ndez Albertos</strong>. Investigador permanente en el Instituto de Pol&iacute;ticas y Bienes P&uacute;blicos del CSIC. Doctor en Ciencia Pol&iacute;tica por la Universidad de Harvard. Miembro del Instituto Juan March.</li></ul><div class="tit-2"><strong><br />Sinopsi:<br /></strong></div>La cohesi&oacute; social obtinguda despr&eacute;s progressius aven&ccedil;o...El poder i el control de la ignorànciahttp://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/el-poder-i-el-control-de-la-ignoranciahttp://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/el-poder-i-el-control-de-la-ignorancia<div class="tit-2"><strong>Dialoguen:</strong></div><ul> <li><strong>Marina Garc&eacute;s</strong>. Fil&ograve;sofa i assagista. Professora agregada a la UOC</li> <li><strong>&Aacute;ngel Gabilondo</strong>. Fil&ograve;sof i pol&iacute;tic. Catedr&agrave;tic de Metaf&iacute;sica de la Universidad Aut&oacute;noma de Madrid, portaveu del Grup Parlamentari Socialista a l'Assemblea de Madrid i ex Ministre d'Educaci&oacute; .</li></ul><div class="tit-2"><strong><span class="tit-3"><br />Argumentari:</span></strong></div>&quot;La ignor&agrave;ncia, aliada amb el poder, &eacute;s l&rsquo;enemic m&eacute;s ferotge que pot tenir la just&iacute;cia&rdquo; escrivia l&rsquo;escriptor i assagi...Democràcies sota controlhttp://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/democracies-sota-controlhttp://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/democracies-sota-control<div><strong>*</strong>Tots els di&agrave;legs d'aquest cicle s&oacute;n gratu&iuml;ts per&ograve; d'inscripci&oacute; pr&egrave;via obligat&ograve;ria. Podeu fer la vostra reserva d'entrades en l&iacute;nia amb un sol click, aqu&iacute;. Per a m&eacute;s informaci&oacute; del <span class="tit-3">Cicle de DI&agrave;legs sobre Democr&agrave;cies sota Control</span>, consulteu les webs de la Fundaci&oacute; Ernest Lluch i del Palau Macaya-Obra Social &quot;la Caixa&quot;<br /><br /></div><div class="tit-2"><strong>Argumentari:</strong></div><br /><strong>Democr&agrave;cies sota control: qualitat, quantitat i control de la infor...</strong>Es més igualitària la societat digital?http://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/es-mes-igualitaria-la-societat-digitalhttp://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/es-mes-igualitaria-la-societat-digital<div class="tit-2"><strong>&nbsp;Dialoguen:</strong></div><ul> <li><strong>Jorge Barrero</strong>. Director General de la Fundaci&oacute;n COTEC. Divulgador cient&iacute;fico y experto en transferencia tecnol&oacute;gica.</li> <li><strong>Helena Herrero</strong>: Presidente y Consejera Delegada de HP para Espa&ntilde;a y Portugal</li></ul><br /><div class="tit-2"><strong>Sinopsi:&nbsp;</strong></div>La tecnologia &eacute;s font de productivitat, de benestar i de qualitat de vida. Per&ograve; la distribuci&oacute; dels seus beneficis pot ser desigual, polaritzant la distribuci&oacute; de la riquesa. L'avan&ccedil; ...Intel·ligència artificial, robotització i quarta revolució digitalhttp://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/intel-ligencia-artificial-robotitzacio-i-quarta-revolucio-digitalhttp://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/intel-ligencia-artificial-robotitzacio-i-quarta-revolucio-digital<div class="tit-2"><strong>&nbsp;Dialoguen:</strong></div><ul> <li><strong>Ramon L&oacute;pez de M&aacute;ntaras</strong>. Inform&agrave;tic i f&iacute;sic. Professor d'Investigaci&oacute; del Consell Superior d'Investigacions Cient&iacute;fiques . Director de l'Institut d'Investigaci&oacute; en Intel&middot;lig&egrave;ncia Artificial i Chancelor&rsquo;s Distinguished Visiting Professor de la University of Technology de Sydney i de la Western Sydney University.</li> <li><strong>Lorena Jaume-Palas&iacute;</strong>. Directora executiva a AlgorithmWatch . Membre del G...</li></ul>Control i optimització de les dades de la ciutadaniahttp://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/control-i-optimitzacio-de-les-dades-de-la-ciutadaniahttp://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/control-i-optimitzacio-de-les-dades-de-la-ciutadania<strong>&nbsp;Control i optimitzaci&oacute; de les dades de la ciutadania</strong><br />Com democratitzar la tecnologia?<br /><span class="tit-3">Dimecres 10 d&rsquo;octubre de 2018- 18.30<br /></span><br /><div class="tit-2"><strong>Dialoguen:</strong></div><ul> <li><strong>Francesca Bria</strong>. Comissionada de Tecnologia i Innovaci&oacute; Digital de l'Ajuntament de Barcelona, &eacute;s experta s&egrave;nior i assessora en pol&iacute;tiques d'estrat&egrave;gia digital, tecnologia i informaci&oacute;.</li> <li><strong>Rainer Kattel.&nbsp;</strong>Catedr&agrave;tic d&rsquo;Innovaci&oacute; i governan&ccedil;a p&uacute;blica i vicedirector de l&rsquo;In...</li></ul>Vigilància del capitalisme digital http://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/vigilancia-del-capitalisme-digitalhttp://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/vigilancia-del-capitalisme-digital<div class="tit-2"><strong>Dialoguen:</strong></div><ul> <li><strong>Evgeny Morozov.</strong> Investigador expert en les implicacions socials i pol&iacute;tiques de la tecnologia. Professor visitant a la Universitat de Stanford i Schwartz fellow a la New America Foundation.</li> <li><strong>Shoshana Zuboff</strong>.Catedr&agrave;tica em&egrave;rita d&rsquo;Administraci&oacute; d&rsquo;Empreses a la Harvard Business School. Experta en l&rsquo;estudi de l&rsquo;auge del m&oacute;n digital i el futur del capitalisme. Autora de The Age of Surveill...</li></ul>La desigualtat en perspectiva de gènerehttp://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/la-desigualtat-en-perspectiva-de-generehttp://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/la-desigualtat-en-perspectiva-de-genere<div class="tit-2"><strong>&nbsp;Dialoguen:</strong></div><ul> <li><strong>Cristina Gallach</strong>. Alta Comissionada per a l'Agenda 2030. Assessora per la igualtat d'oportunitats del Consell de la Uni&oacute; Europea. Secret&agrave;ria general adjunta per a la Comunicaci&oacute; i Informaci&oacute; P&uacute;blica de l'ONU .</li> <li><strong>Lina G&aacute;lvez.</strong> Catedr&agrave;tica d'Hist&ograve;ria i Institucions Econ&ograve;miques de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Consellera de Coneixement, Investigaci&oacute; i Universitat de la Junta...</li></ul>El control TIC de la participació democràtica i el comportament electoral del votanthttp://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/el-control-tic-de-la-participacio-democratica-i-el-comportament-electoral-del-votanthttp://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/el-control-tic-de-la-participacio-democratica-i-el-comportament-electoral-del-votant<div class="tit-2"><strong>&nbsp;Dialoguen:</strong></div><ul> <li><strong>Antoni Guti&eacute;rrez-Rub&iacute;.</strong> Assessor de comunicaci&oacute; i consultor pol&iacute;tic. Fundador i director d&rsquo;Ideograma. Impulsor d&rsquo;Apps4citizens.</li> <li><strong>Rafael Rubio.</strong> Professor Titular del Departament de Dret Constitucional i director del grup de recerca sobre participaci&oacute; i noves tecnologiess a la Universidad Complutense de Madrid. Subdirector d&rsquo;Estudis i Investigaci&oacute; del Centre d&rsquo;Estudis Pol&iacute;tics i Constit...</li></ul>Els reptes del mercat de treball: desigualtat laboral i pobresahttp://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/els-reptes-del-mercat-de-treball-desigualtat-laboral-i-pobresahttp://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/els-reptes-del-mercat-de-treball-desigualtat-laboral-i-pobresa<div class="tit-2"><strong>&nbsp;Dialoguen:</strong></div><ul> <li><strong>Sara de la Rica. </strong>Catedr&aacute;tica de Econom&iacute;a, Universidad del Pa&iacute;s Vasco, Investigadora Asociada a FEDEA e impulsora de ISEAK.</li> <li><strong>Aitor Lacuesta. </strong>Jefe de la Divisi&oacute;n de an&aacute;lisis estructural del Banco de Espa&ntilde;a, Doctor en Econom&iacute;a por la Universidad de Chicago, Profesor asociado de la Deusto Business School.</li></ul><br type="_moz" /><div class="tit-4"><strong><span class="tit-3">Sinopsi</span></strong><br /><br />La desigualtat sempre ha tingut entre les seves causes m&eacute;s rellevants la situ...</div>Qui homologa el coneixement en la societat de la (des)informació?http://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/qui-homologa-el-coneixement-en-la-societat-de-la-des-informaciohttp://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/qui-homologa-el-coneixement-en-la-societat-de-la-des-informacio<div class="tit-2"><strong>Dialoguen:</strong></div><ul> <li><strong>Bj&oslash;rn Stensaker</strong> - Catedr&agrave;tic d&rsquo;Educaci&oacute; Superior a la Universitat d&rsquo;Oslo. Investigador Senior i Professor de recerca al NIFU </li> <li><strong>Andrea Saltelli. </strong>Professor adjunt al Centre d'Estudis de Ci&egrave;ncies i Humanitats de la Universitat de Bergen i visitant Fellow al Open Evidence Research de la Universitat Oberta de Catalunya.</li></ul><br /><div class="tit-2"><strong>Argumentari:<br /></strong></div>Molts joves tenen amb Youtube una de les seves principals f...Qui controla la informació i els mitjans de comunicació? http://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/qui-controla-la-informacio-i-els-mitjans-de-comunicaciohttp://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/qui-controla-la-informacio-i-els-mitjans-de-comunicacio<div class="tit-2"><strong>Dialoguen:</strong></div><ul> <li><strong>Milagros P&eacute;rez Oliva.</strong> Periodista al diari El Pa&iacute;s. Professora de periodisme i comunicaci&oacute; cient&iacute;fica a diversos postgraus </li> <li><strong>Josef Trappel.</strong> Catedr&agrave;tic de pol&iacute;tica i economia dels mitjans de comunicaci&oacute; i Cap del departament de recerca en comunicaci&oacute; a la Universitat de Salzburg. Membre del grup d&rsquo;experts en pluralisme medi&agrave;tic i transpar&egrave;ncia de la propietat dels mitjans de comunicaci&oacute;...</li></ul>L'Europa perplexa. Democràcia imperfecte i model social europeuhttp://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/l-europa-perplexa-democracia-imperfecte-i-model-social-europeuhttp://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/l-europa-perplexa-democracia-imperfecte-i-model-social-europeu<div class="tit-2"><strong>&nbsp;Dialoguen:</strong></div><ul> <li><strong>Joaqu&iacute;n Almunia.</strong> President del Think-Tank CEPS Professor visitant de l'European Institute de la LSE i la Paris School of International Affairs . Vicepresident i Comissari Europeu de Compet&egrave;ncia i d'Assumptes Econ&ograve;imcs i Monetaris .</li> <li><strong>Daniel Innerarity</strong>. Catedr&agrave;tic de Filosofia pol&iacute;tica i social, investigador &ldquo;Ikerbasque&rdquo; a la Universidad del Pa&iacute;s Vasco i director del seu Institut de Go...</li></ul>L'Europa perplexa. Democràcia imperfecte i model social europeuhttp://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/l-europa-perplexa-democracia-imperfecte-i-model-social-europeuhttp://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/l-europa-perplexa-democracia-imperfecte-i-model-social-europeu<div class="tit-2"><strong>&nbsp;Dialoguen:</strong></div><ul> <li><strong>Joaqu&iacute;n Almunia.</strong> President del Think-Tank CEPS Professor visitant de l'European Institute de la LSE i la Paris School of International Affairs . Vicepresident i Comissari Europeu de Compet&egrave;ncia i d'Assumptes Econ&ograve;imcs i Monetaris .</li> <li><strong>Daniel Innerarity</strong>. Catedr&agrave;tic de Filosofia pol&iacute;tica i social, investigador &ldquo;Ikerbasque&rdquo; a la Universidad del Pa&iacute;s Vasco i director del seu Institut de Go...</li></ul>L'Europa perplexa. Democràcia imperfecte i model social europeuhttp://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/l-europa-perplexa-democracia-imperfecte-i-model-social-europeuhttp://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/l-europa-perplexa-democracia-imperfecte-i-model-social-europeu<div class="tit-2"><strong>&nbsp;Dialoguen:</strong></div><ul> <li><strong>Joaqu&iacute;n Almunia.</strong> President del Think-Tank CEPS Professor visitant de l'European Institute de la LSE i la Paris School of International Affairs . Vicepresident i Comissari Europeu de Compet&egrave;ncia i d'Assumptes Econ&ograve;imcs i Monetaris .</li> <li><strong>Daniel Innerarity</strong>. Catedr&agrave;tic de Filosofia pol&iacute;tica i social, investigador &ldquo;Ikerbasque&rdquo; a la Universidad del Pa&iacute;s Vasco i director del seu Institut de Go...</li></ul>Ciberguerra i Ciberseguretat sota el Big Datahttp://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/ciberguerra-i-ciberseguretat-sota-el-big-datahttp://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/ciberguerra-i-ciberseguretat-sota-el-big-data<div class="tit-2"><strong>Dialoguen:</strong></div><ul> <li><strong>Margarita Robles Carrillo.</strong> Professora Titular de Dret Internacional P&uacute;blic i Relacions Internacionals. Grup d&rsquo;investigaci&oacute; Network Engineering &amp; Security Group . Universidad de Granada.</li> <li><strong>&Aacute;ngel G&oacute;mez de &Aacute;greda.</strong> Coronel de l'Ex&egrave;rcit de l'Aire. Analista geopol&iacute;tic del Ministeri de Defensa. Cap de Cooperaci&oacute; del Comandament Conjunt de Ciberdefensa Representant espanyol en el Centre d'Exce...</li></ul>