Most Recent Activitieshttp://mail.fundacioernestlluch.org/Most recent Activities.caDiàlegs sobre els impactes de l’ingrés mínim vital (IMV) http://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/dialegs-sobre-els-impactes-de-l-ingres-minim-vital-imvhttp://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/dialegs-sobre-els-impactes-de-l-ingres-minim-vital-imv<div class="tit-2"><strong>Argumentari</strong></div><br />El Consell de Ministres va aprovar el 29 de maig de 2020 l&rsquo;ingr&eacute;s m&iacute;nim vital , una prestaci&oacute; lligada a un dret subjectiu que ha de permetre que totes les persones en una situaci&oacute; d&rsquo;emerg&egrave;ncia social tinguin assegurats uns ingressos m&iacute;nims per cobrir les necessitats m&eacute;s b&agrave;siques. La prestaci&oacute; ha d&rsquo;ajudar a com-batre l&rsquo;augment de poblaci&oacute; en risc de pobresa afectada per la crisi socia...D1. IMV: una mirada des del dissenyhttp://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d1-imv-una-mirada-des-del-dissenyhttp://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d1-imv-una-mirada-des-del-disseny<div class="tit-4"><strong><u>Obertura institucional i introducci&oacute;<br /></u></strong><br /><strong><span class="tit-3">Joan Maj&oacute;</span></strong> &ndash; President de la Fundaci&oacute; Ernest Lluch<br /><strong><span class="tit-3">Montserrat Ballar&iacute;n</span></strong> &ndash; Vicepresidenta de Desenvolupament Social i Econ&ograve;mic de l&rsquo;AMB<br /><br /><u><strong>Di&agrave;leg<br /><br /></strong></u><span class="tit-3"><strong>Milagros Paniagua</strong></span><u><strong><br /></strong></u><br /><span class="tit-3"><strong><br /></strong></span>&ndash; <strong>Secret&agrave;ria general d&rsquo;Objectius i Pol&iacute;tiques d&rsquo;Inclusi&oacute; i Previsi&oacute; Social del Ministeri d&rsquo;Inclusi&oacute;, Seguretat Social i Migracions<br /></strong><br />&bull;Especialista en l'an&agrave;lisi de dades i en l'avaluaci&oacute; de pol&iacute;tiques p&uacute;bliques....</div>D2. Impactes de l’IMV en la reducció de desigualtats: pobresa i mercat de treballhttp://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d2-impactes-de-l-imv-en-la-reduccio-de-desigualtats-pobresa-i-mercat-de-treballhttp://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d2-impactes-de-l-imv-en-la-reduccio-de-desigualtats-pobresa-i-mercat-de-treball<div class="tit-4"><strong><span class="tit-3">Di&agrave;leg 2- Impactes de l&rsquo;IMV en la reducci&oacute; de desigualtats: pobresa i mercat de treball</span></strong> <br /><strong>9 de juny a les 12.00 h <br /></strong><br />*En l&iacute;nia des d'aquest enlla&ccedil;: http://endirecte.amb.cat<br /><br /><u><strong>Introducci&oacute;<br /></strong></u> <br /><span class="tit-3"><strong>Llu&iuml;sa Moret </strong></span>&ndash; Alcaldessa de Sant Boi de Llobregat<br /><br /><u><strong>Video inicial</strong></u> <br /><strong><span class="tit-3">Francina Alsina </span></strong>&ndash; Presidenta de la Taula del Tercer Sector<br /><strong><u><br />Di&agrave;leg<br /></u></strong><br /><span class="tit-3"><strong>Olga Cant&oacute;</strong></span> <br /><br />2<br /><strong>Catedr&agrave;tica de Fonaments de l&rsquo;An&agrave;lisi Econ&ograve;mica de la Universitat d&rsquo;Alcal&aacute; de ...</strong></div>D3. La governança de l’IMV: una mirada des dels qui l’han de gestionarhttp://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d3-la-governanca-de-l-imv-una-mirada-des-dels-qui-l-han-de-gestionarhttp://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d3-la-governanca-de-l-imv-una-mirada-des-dels-qui-l-han-de-gestionar<div class="tit-4"><strong>11 de juny a les 12.00 h <br /></strong><br />*En l&iacute;nia des d'aquest enlla&ccedil;:http://endirecte.amb.cat<br /><strong><span class="tit-3"><br /></span><u>Introducci&oacute;<br /></u><span class="tit-3"><br /></span></strong><span class="tit-3"><strong>N&uacute;ria Parl&oacute;n </strong></span>&ndash; Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet<br /><br /><strong><u>Video inicial</u></strong><u><br /></u><br /><strong><span class="tit-3">Carmen Ferreiro</span></strong>&ndash; Coordinadora del dispositiu d'ingr&eacute;s m&iacute;nim vital de C&agrave;ritas Diocesana de Barcelona.<br /><br /><u><strong>Di&agrave;leg</strong></u><br /><strong><span class="tit-3"><br /><br />Llu&iacute;s Torrens M&egrave;lich<br /><br /><br /></span></strong>&ndash; <strong>Director d&rsquo;Innovaci&oacute; Social de l&rsquo;&Agrave;rea de Drets Socials, Just&iacute;cia Global, Feminismes i LGTBI de l&rsquo;Ajuntament de Ba...</strong></div>20 anys sense Ernest Lluch. Recerques actuals sobre la història del pensament econòmichttp://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/20-anys-sense-ernest-lluch-recerques-actuals-sobre-la-historia-del-pensament-economichttp://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/20-anys-sense-ernest-lluch-recerques-actuals-sobre-la-historia-del-pensament-economic<div>&nbsp;</div><div class="tit-2"><strong>Presentaci&oacute; i inscripci&oacute;</strong></div><div><br />La Fundaci&oacute; Ernest Lluch dedica l'any 2021 a la celebraci&oacute; d'actes c&iacute;vics i acad&egrave;mics en mem&ograve;ria del vint&egrave; aniversari de l'assassinat del professor. En aquest context, els Departaments d'An&agrave;lisi Econ&ograve;mica i d'Hist&ograve;ria Moderna i Contempor&agrave;nia de la Universitat de Val&egrave;ncia realitzaran, amb la col&middot;laboraci&oacute; de la Fundaci&oacute; i de l'Institut Feij&oacute;o d'Estudis de l'Segle XVIII, ...</div>Jornada sobre Municipis 2021http://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/jornada-sobre-municipis-2021http://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/jornada-sobre-municipis-2021&nbsp;En preparaci&oacute;